Factuurvoorwaarden: Bij niet tijdige betaling worden invorderingsprocedures en bijhorende kosten gevolgd zoals beschreven in Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht voor factuurinvordering bij consumenten en/of art. 5. Van de Wet betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02/08/2002. Wij verwijzen hiervoor uitdrukkelijk naar onze Algemene Voorwaarden die u kan raadplegen via deze link.